Legoarbete för färdiga metallprodukter

 

Legoarbete är ett samlingsnamn för olika typer av efterbearbetning och montering av avancerade metallkomponenter.

Inom all metallproduktion finns många olika processer och arbetsmoment innan den färdiga produkten kan levereras och tas i användning. När grundmaterialet har genomgått formgivning genom exempelvis bockning eller fräsning återstår fortfarande ofta efterbearbetning i form av ytbehandling och inte minst montering. Det finns olika sätt att hantera denna process och samlat kallas dessa för legoarbete. I vissa fall sker hela produktionen på samma ställe och i andra fall skickas produkten iväg till andra företag för efterbearbetning och montering. Oavsett hur man fördelar legoarbetet så krävs noggrann planering på ett tidigt stadium i produktionsprocessen.

Läs mer om legoarbete här »

Bra planering
När man påbörjar produktionen av till exempel en metallprodukt finns redan en arbetsplan där man bedömer hur lång tid det kommer ta, vilka typer av metallbearbetning som kommer krävas, och hur mycket det kommer kosta. Det är viktigt att man håller tidsplanen, annars riskerar man försenade leveranser och missnöjda kunder. Naturligtvis är själva huvudkonstruktionen mycket viktigt och kräver ofta flera avancerade maskiner samt datorprogram. Men de sista bitarna med legoarbete är minst lika viktigt. Då ska ju produkten monteras, paketeras och levereras i tid. Ibland är det svårt för att och samma företag att erbjuda kompetensen för både framställning och legoarbete och därför samarbetar ofta olika företag för att kunna tillverka kvalitetsprodukter snabbt och effektivt.

Här kan du läsa fler artiklar från industribranschen »

Legoarbete - sandgjutning

Manuellt arbete
Det finns olika typer av legoarbeten, både tyngre och lättare. De tyngre kräver hjälp av maskiner och kunniga operatörer som kan hantera arbetsstycken som kan väga flera hundra kilo, till exempel produkter inom fordonsindustrin. En mycket stor del av monteringsarbete kan endast göras för hand och just därför kan detta vara en klurig del i processen. De företag som producerar produkten använder sig ofta av mycket avancerade, automatiska maskiner som kan bearbeta metall mycket snabbt och effektivt. Därför behöver man en mindre mängd personal än tidigare då maskinerna var manuella. Personalen är mycket viktig då de har de exakta kunskaper som krävs för att hantera maskinerna, men det är inte rimligt att samma personal också har tid med det omfattande arbetet med efterarbete och montering. Vid sådant behov skickas istället produkten ofta till ett annat företag som kan erbjuda efterarbete likväl som slutgiltig montering och leverans.

Olika moment
Innan montering av produkten är möjlig krävs ofta en form av efterbearbetning. Detta kan till exempel vara svetsning som måste göras för hand eller ytbehandling såsom lackering som ska ge ett sista lager skydd samt en snygg yta på produkten. Det kräver god kommunikation för att alla processer ska ske i rätt ordning och inom tidsramarna, och detta gäller framförallt då momenten utförs på olika ställe. Legoarbete är precis som namnet antyder den process då alla bitar faller på plats, och även om montering kan verka ganska simpelt är det mycket viktigt då även en korrekt producerad komponent inte kommer hålla måttet om monteringen brister. Därför är länken mellan produktion till montering och leverans en förutsättning för goda resultat, och en länk som konstant måste underhållas. Kommunikation är en del samt information. Om alla inblandade har översikt över processen samt kunskap om materialet minimeras risken för misstag.

Sponsorer

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)