Fästelement för produkter med hög hållbarhet

 

Fästelement är de skruvar, muttrar och andra mindre delar som håller ihop en större konstruktion och ser till att den är stabil.

Även en stor konstruktion som en bro är bara så stark som sin svagaste länk, och därför är de små skruvar och bultar som håller allt på plats otroligt viktiga. En konstruktion eller produkt vars skruvar inte sitter fast på rätt sätt eller inte har genomgått korrekt ytbehandling kommer inte hålla god kvalitet och i värsta fall utgöra en fara. Inom metallindustrin finns en stor variation av fästelement av olika storlek och för olika syften, och det är viktigt att veta vilka man ska välja för olika typer av produkter.

Fästelement som sitter
Innan man kan använda ett fästelement gäller det att veta hur tillverkningsprocessen har gått till och av vilket material det är gjort. En metallskruv kan bestå av olika metaller som har kombinerats så det är viktigt att veta att komponenterna i skruven passar för produkten. Lämplig ytbehandling är ett måste, och även här är det viktigt att veta vad syftet med produkten är. Om skruvarna till exempel ska användas till att hålla ihop en badrumshylla måste både produkten och skruvarna kunna utstå mycket fukt utan att rosta eller förfulas. Även skruvar som har monterats korrekt och hårt nog kommer nämligen förlora sitt fäste om de rostar sönder.

Vad är syftet?
Det är även viktigt att veta vilken funktion varje mutter, bult eller skruv fyller. Vissa ska helt enkelt hålla samman två delar som inte någonsin ska tas isär och då är man ute efter starkast möjliga fästelement och i sådant fall behöver man exempelvis en fixerad skruv som motstår rörelsekraft, eller en låsbar mutter. Andra produkter ska kanske kunna tas isär för rengöring eller reparation och då är istället den klassiska rörelseskruven som enkelt kan skruvas upp med en skiftnyckel ett möjligt val. Man kan producera skruvar, bultar och muttrar i alla möjliga material, storlekar och former så det finns garanterat en lämplig typ till alla konstruktioner. Man kan till och med använda sig av skruvar och bultar som är helt osynliga och ger intrycket av att produkten är gjord i ett enda stycke. Oavsett produkt så kräver goda resultat att det ligger tanke bakom varje moment, och likaså varje skruv eller bult.

Planering sparar tid och pengar
Redan då en produkt börjar produceras måste varje del i ritningen vara planerad och genomtänkt. Fästelement kommer ofta in ganska sent i bilden då alla huvuddelar av produkten är färdiga men behöver monteras samman. Men vikten av detta moment ska inte underskattas. Samma noggrannhet som krävs vid tillverkning av avancerade metallkomponenter krävs för att se till att rätt skruvar är på rätt ställe, och dessutom utseendemässigt harmoniserar med delarna de håller samman. Utvecklingen går hela tiden framåt då nya produkter kräver nya lösningar för att garantera en hållbar konstruktion. Att ligga ett steg före i produktionsprocessen och inte lämna den minsta detalj till slumpen kommer spara både tid och pengar samtidigt som resultatet blir en produkt av bästa kvalitet.

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)