Legoformsprutning som är kostnadseffektiv

 

Med legoformsprutning så kan man ta fram komplicerade former till attraktiva priser och med korta ledtider.

Många metallkomponenter kan endast framställas med hjälp av komplicerade processer. Man måste använda sig av maskiner som klarar av en hög kapacitet och som kan styras med datorprogram. Med legoformsprutning så har man en metod som kan vara särskilt intressant då man behöver ta fram komplexa delar till ett lägre pris. Formsprutning kan vara en mycket fascinerande produktionsprocess som leder till perfekta resultat med delar som är färdiga att använda utan någon avancerad form av efterbehandling.

Komplicerat men så enkelt
Det finns förstås olika typer av legoformsprutning men när man talar om metall så är det inte ovanligt att plast ingår som en del av det material som man börjar arbetsprocessen med. Man kan till exempel smälta ner en blandning av plast och metall för att forma de delar som sedan kommer att hettas upp igen så att plasten försvinner. Det här låter enkelt nog men det är klart att det kräver komplicerade processer och hög precision för att lyckas med detta. I och med att man kan separera på olika material i olika delar av tillverkningsprocessen så kan man få fram delar som har unika ihåligheter vilket är mycket viktigt när man ska ta fram detaljer som ska användas i maskiner och verktyg. Det är inte bara inom industrin som den här typen av legoarbete är användbart, designerprodukter som solglasögon drar också nytta av formsprutningstekniken.

En del av en färdig produkt
Man kan formspruta med material som aluminium, titan, rostfritt stål och så mjuka material som plast förstås. Det är intressant att se hur kombinationer av dessa material blir till en färdig produkt. En vanlig osthyvel består ju ofta av en plastdel och en metalldel. Egentligen finns det inga gränser för vilka industrier och områden som kan dra nytta av denna teknik och därför anses legoformsprutningen vara en viktig del av framtidens metallproduktion. De företag som tillverkar metallkomponenter kan dra stor nytta av ett tätt samarbete med en legotillverkare som klarar av olika typer av formsprutning och som kan anpassa sig till varje projekt.

Kostnadseffektiva legoarbeten
Legoarbeten kräver förstås att rätt teknik finns på plats men man kan inte bara räkna med modern teknologi då man ser på kostnaderna. När en produkt ska färdigställas med legoformsprutning så måste man vara säker på att den ursprungliga planen följs. Om man inte kan ta hand om en komplett arbetsprocess på den verkstad som sköter grundtillverkningen så innebär det ju risk för förseningar och problem om kommunikationen mellan de olika företagen inte fungerar som den ska. Som kund så måste man kunna lita på att de föremål som formsprutas verkligen lever upp till de kvalitetskrav som man har ställt och fått ett löfte om. På grund av detta så kan man se att verkstäder har stadiga samarbetspartners som jobbar med samma datorsystem och som talar samma språk så att det aldrig blir tal om några onödiga missförstånd.

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)