Montering av dagvattenkassetter för större installationer

 

När man bygger så måste man betänka hur marken ser ut och hur de nya byggnaderna kommer att klara av regnvatten. Marken förändras ju då man lägger asfalt och grunder i den och det här kommer även att förändra hur avrinning och dränering fungerar. Idag så finns det mycket smarta lösningar med dagvattenkassetter som ingår i mindre eller i större system och som kan ta hand om det dagvatten som behöver dräneras bort. De här systemen kan monteras ihop på lite olika sätt, men med modern teknik och lätta material så rör det sig ändå om lättare monteringsarbeten än vad som var fallet för några årtionden sedan.

Fördelarna med dagvattenkassetter

Dagens vattenkassetter har många fördelar. De kan tillverkas i moduler så att man kan skapa kompletta dagvattenmagasin genom att sätta ihop olika delar och använda sig av rör mellan kassetterna. Det går att koppla fördröjningsmagasin till det vanliga avloppet vilket ibland är önskvärt.

Om man vill ta hand om smuts som kommer med dagvattnet på ett bra sätt så kan det vara bra att det kommer med avloppsvattnet till rening men det här är inte alltid möjligt. Det vanliga avloppssystemet kanske inte kan hantera så mycket vatten och då får man ändå översvämning.

Men det går förstås också att installera filter som kan ta hand om föroreningar som kommer med regnvattnet. En väldigt stor fördel med den moderna tekniken är att det går att skräddarsy dräneringssystemet på ett så smart sätt. Modulerna monteras ihop på plats så att man får ett system som kommer att fungera så bra som bara möjligt.

System för effektiv dränering

System för effektiv dränering kan se lite olika ut men då man ser på större byggplatser så inser man att det kan röra sig om rätt så stora ytor som under marken täcks med dagvattenkassetterna. Det hela ser lite ut som stora burar som man gräver ner i marken. När vattnet rinner ner i systemet så kommer det att passera de olika burarna på ett långsamt sätt som gör att marken inte chockeras av för mycket vatten på en gång.

När man väl har installerat ett system så kan man gå igenom detta med mobila fordon i miniatyrformat som får plats i burarna och som kan filma hur det ser ut inuti. Det här är en teknik som man även kan använda sig av vid senare tillfälle då man vill kontrollera hur dräneringssystemet fungerar och om det finns något som behöver rättas till.

Bästa resultat når man med god planering

Men det är förstås så att man vill undvika korrigeringar då dagvattenkassetterna redan finns under gjord. Det här gör man med hjälp av god planering. Idag så kan man använda sig av datorprogram för att planera allt från gjutningen av kassetterna till hur de ska monteras samman med andra delar på plats.

Det gäller ju att man får rätt effekt och att man leder vattnet på ett bra sätt så marken ovan systemet kan förbli torr och stabil. En annan sak som man givetvis måste tänka på är hur marken kommer att se ut när installationen är klar.

Det här kräver en plan för eventuell plantering av träd, gräs och annat som man vill ha vid och omkring de byggnader som man kommer att skydda med fördröjningsmagasinen.

De företag som tillverkar dagvattenkassetter och system för dränering har förstås mycket god erfarenhet av detta och de kan vara med från start till slut och se till att legoarbetet på plats inte blir besvärligt. Det är ju bra att kassetterna är gjorda av plast som gör det lättare att flytta och sätta samman delarna.

Plasten är också bra på så vis att den håller sig fint i marken. Om man vid senare tillfälle vill uppdatera eller bygga på så är det inte svårare än att man gräver upp den del som ska ändras och lägger till eller byter ut delar för att nå det önskade resultatet.

22 Jul 2016

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)