En stor del av svensk verkstadsindustri är legoproduktion

 

I en undersökning som gjordes för några år sedan där man intervjuade omkring 2000 produktionschefer inom svensk verkstadsindustri så kom man fram till att häften av de tillfrågade företagen jobbar med legoproduktion och bara omkring 33 % fokuserar på egen produktion. De resterande 16 procenten kombinerar legoproduktionen med den egna tillverkningen. Det är alltså tydligt att legoproduktionen är en mycket viktig del av svensk verkstadsindustri.

Olika typer av legoproduktion

Legoarbeten kan vara många olika saker, och konceptet lego går i grund och botten ut på att man fungerar som underleverantör för att erbjuda den expertis som inte finns på företaget som har hand om en viss produktion. Ett exempel på detta är legosvetsning som kan utföras av en verkstad som är specialiserad på svetsningsteknik och som kan erbjuda robotsvetsning såväl som manuell svetsning.

Ett annat exempel är olika former av efterbearbetning som behövs för att förstärka och försköna delar och produkter. Här kan man jobba med lite olika metoder och det är inte säkert att en verkstad sysslar med alla. Efterbearbetningen kan också innebära montering och då krävs det en helt annan typ av kunskap.

Montering som fungerar

När det handlar om montering så är det förstås så att man behöver lite olika tjänster för olika produkter. En del verkstäder kan anställa folk för kortare perioder då delar ska monteras ihop och bli till färdiga produkter men då man behöver specifika maskiner och robotar för jobbet så kanske man inte ens har plats för detta på den egna verkstaden. Då kan man behöva lägga ut arbetet på ett legoföretag som klarar av olika typer av montering.

Ibland så är det så att man monterar på plats och då kan man behöva få hjälp av ett företag som kan skicka personal till platsen där en möbel eller annan installation ska sättas ihop. Det här kräver många gånger mycket god kunskap både inom installeringsteknik och om det aktuella projektet. Det är ju ett stort ansvar att installera delar av vår infrastruktur som måste fungera som den ska för att våra städer och kommunikationer ska förbli säkra.

Förpackning och leverans

En annan bit som kan kräva legoproduktion är förpackning och leverans. När varor ska skickas långa sträckor eller förvaras på lager så måste de packas på rätt sätt. Det här kan man göra med olika typer av sträckfilmsmaskiner och med robotar som klarar av större pallar och sådant som kan vara svårt att förpacka för hand. Här kan man se att det finns verkstäder som väljer att investera i egna maskiner för att kunna avsluta arbetet på samma plats men det här beror förstås en hel del på hur stora förpackningar det rör sig om.

Själva leveransen kräver också ett bra legoföretag som klarar av att transportera och kanske i vissa fall att lagra det som ska skickas vidare till slutkund. För många verkstäder så är det en fördel att jobba tillsammans med underleverantörer som finns i samma region eftersom det minskar på tid vad gäller leveranser.

18 Aug 2016

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)