Teknisk formblåsning av färdiga plastkomponenter

 

Inom livsmedelsindustrin så är det mycket vanligt förekommande med hålkroppar som man använder för förvaring av matprodukter och drycker. Ett vanligt exempel på detta är en pet-flaska som man tar fram med teknisk formblåsning, normalt sett med sträckblåsning. Med formblåsning av plast så kan man tillverka många olika typer av burkar och flaskor som har en distinkt design som man kan upprepa i hur många exemplar som helst.

Teknisk formblåsning av burkar

När det gäller burkar som ska användas inom livsmedelsindustrin så är det förstås så att man måste jobba på ett sätt som beaktar allt från rätt form och storlek till hygien. Med modern tillverkning så kan man se till att inslag som fåror för skruvlock finns med redan innan man matar in den polymer som ska formas i formblåsning maskiner. Även om metoder som formsprutning också kan användas för plastprodukter så är det mycket vanligt att man väljer formblåsningen för flaskor och andra ihåliga livsmedelsprodukter av termoplast.

Enkelt legoarbete

I och med att man kan se till att den plastdel som man värmer upp, för att med extrudering föra in i en kammare med form av plastflaska eller burk, redan har inslag av fåror för skruvlock och liknande så blir det enklare att skicka direkt till legoarbete. Många gånger så kan samma verkstad som utför själva formblåsningen ta fram delarna som gör att man kan sätta ihop en färdig produkt som sedan kan användas som den är eller transporteras vidare för fyllning med livsmedel eller medicin. I det senare fallet så sker ju legoarbete direkt vid fyllningsprocessen. När man samarbetar med företag på orter som Anderstorp i Gnosjö så kan man i förväg besluta sig för hur den färdiga hålkroppen ska se ut så att man kan minska på den tid och kraft som behöver läggas på legoarbetet.

16 Jan 2016

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)