Tillverkning av fördröjningsmagasin

 

Det blir allt viktigare att finna smarta system för att leda bort dagvatten från bebyggelse och platser där översvämningar kan skapa stora problem. Idag så tillverkas fördröjningsmagasin dagvatten kan ledas igenom av plaster med metoder som formsprutning, och resultaten är mycket goda. Med hjälp av plastverktyg så kan man nämligen få till en bättre rening av regnvatten och också se till att det blir lättare att ansluta rör och ledningar till systemet.

Fördröjningsmagasin av termoplast

Det är spännande att se utvecklingen av dagvattenkassetter och andra komponenter som gör det möjligt att på ett effektivt sätt leda dagvatten i en specifik riktning. Komponenterna som tillverkas av plastgranulat (masterbatch) är lätta att hantera och tillverkningsmetoder som formgjutning gör att man får exakt dimensionering så att man kan ansluta magasinen eller kassetterna till rörsystem. Det här är plastverktyg men det betyder inte att de inte ger den styrka som krävs. Tvärtom så kan man se att material som polyuretan ger fin hållbarhet som man kan lita på.

Rent vatten

Det räcker inte med ett lager av makadam över ett dagvattenmagasin för att dagvattnet som samlas upp i marken ska bli rent. Man behöver även använda sig av filter och det kan man göra på ett bättre vis då vattenflödet som rör sig genom systemet kontrolleras. När man planerar för fördröjningsmagasin så tar man ju med i sin beräkning hur filter ska läggas in så när komponenterna tas fram av vår plastindustri så får de rätt dimensioner och utformning från start. På så vis så blir installationen till ett slags legoarbete där man bara följer instruktioner för att allt ska hamna på rätt plats och slipper gissa på hur rör och ledningar ska kopplas för bästa effekt.

11 Sep 2015

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)